Hopp til innhold

Fagartikkel

Medievaner og medieopplevelser blant unge

Et nettbrett i fanget, en smarttelefon i hånda og Netflix på TV-en – det er typisk for norske ungdommer i dag. Men de unge er også den gruppa som raskest endrer medievanene sine. Medievanene deres gir derfor en pekepinn om hvordan framtidas mediebruk vil bli.

LK20LK06

Her møter vi Sara og Sander og får et innblikk i de to ungdommenes mediehverdag.

En teknologisk revolusjon

Menneskene har alltid hatt behov for å dele tanker og følelser med hverandre, men formen og formidlingskanalene har endret seg over tid. Fra 1880-årene og fram til i dag har det skjedd en enorm teknologisk utvikling. Før den tid var det stort sett bare bøker, aviser og tidsskrifter som sørget for informasjon og underholdning. Men da det ble mulig å lage fotografier og film, fikk visuelle medier etter hvert en dominerende rolle. På 2000-tallet lever vi i en digital tidsalder der rollene som avsendere og mottakere, eller produsenter og konsumenter, går om hverandre, og der sosiale medier er en viktig del av måten vi omgås andre på.

Ungdommens medievaner

Medievanene våre er i endring hele tida, men det er de unge som raskest endrer medievanene sine. Unges medievaner gir derfor en pekepinn om utviklingen av mediebruken.

I dag bruker ungdom mye tid på sosiale medier. Barn og medier-undersøkelsen 2020, gjennomført av Medietilsynet, viser at

  • 90 prosent av alle 9–18-åringer er på ett eller flere sosiale medier.
  • Nesten alle barn og unge i alderen 9–18 år bruker YouTube (95 %).
  • Deretter følger Snapchat (80 %), TikTok (65 %) og Instagram (65 %).
  • Omtrent halvparten av alle 9–18-åringer bruker Facebook.
  • En av tre 9–18-åringer som bruker Snapchat, TikTok eller Instagram, sier at de deler en video på en av disse plattformene hver dag

Tenk over:

  • Hvilke sosiale medier bruker du?
  • Hvor mange timer bruker du på sosiale medier hver dag?
  • Hvordan blir du påvirket av sosiale medier?

Norge er i teknologitoppen

Måten Vilde og Sander bruker medier på, er nok typisk for den ungdomsgruppa du tilhører. Men det er også viktig å huske på at norske ungdommer ikke er representative for resten av verden. Norge er et av verdens rikeste land og ligger i verdenstoppen i teknologibruk. Det gjelder både nettbruk og antall nettbrett, mobiltelefoner og datamaskiner.

To små barn med hver sin mobiltelefon. Foto.

Kilder

Medietilsynet. (2020, 18. mai). Barn og medier-undersøkelsen. Hentet fra: https://medietilsynet.no/barn-og-medier/barn-og-medier-undersokelsen/

Sist oppdatert 18.05.2020
Skrevet av Jan-Arve Overland

Læringsressurser

Mediebruk og mediepåvirkning

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs