Hopp til innhold

Oppgave

Nyhetsfortellinger som skaper frykt

LK06
Illustrasjonsfoto: overfallsvoldtekt

Oppgave 1

Se Dagsrevyen eller TV 2-nyhetene.

 1. Hvor mange av dagens innenrikssaker handler om mord, ran, trusler, alvorlige ulykker eller naturfenomener som skaper store ødeleggelser?
 2. Hvor mange av dagens utenrikssaker handler om krig, nød, naturkatastrofer eller alvorlige ulykker?
 3. Hva får du vite om bakgrunnen for disse hendelsene?
 4. Hva får du vite om omfanget og konsekvensene av hendelsene?
 5. Inneholder noen av disse nyhetsinnslagene bilder som kan framkalle angst hos barn og unge?
 6. Framstilles det som har hendt, på en måte som kan skape frykt hos folk som bor i Norge?
 7. Hvilken sak vil du si er egnet til å skape mest frykt blant dine venner? Begrunn svaret.

Oppgave 2

Hver vår har løssalgsavisene Dagbladet og VG store oppslag om at flått, hoggorm og fjesing er en trussel mot liv og helse.

 1. Søk på nettet etter statistiske data for hvor mange personer som årlig mister livet som en følge av at de er bitt av flått eller hoggorm.
 2. Sjekk også om du kan finne statistikk som viser hvor mange som får alvorlige helseplager på grunn av slike hendelser.
 3. Hvorfor tror du disse avisene bruker forsida si på slike oppslag hvert år?
 4. Hvilke oppslag som angår folks liv, helse og sikkerhet bruker de samme avisene spalteplass på i november og desember?

Oppgave 3

Mange elsker skrekkfilmer og krigsfilmer. Noen av scenene i slike filmer ligner på fjernsynsbilder som du til daglig ser i Dagsrevyen eller TV 2-nyhetene.


Diskuter i klassen:

 1. Hva er grunnen til at mange opplever krigsscener som underholdende når de vises i en spillefilm?
 2. Hvordan reagerer dere på krigsscener i en nyhetsreportasje?
 3. Hvor går grensen for hva som kan vises i film?
 4. Hvor går grensen for hva som kan vises i en nyhetssending på TV?
Sist oppdatert 11.04.2018
Skrevet av Ragna Marie Tørdal

Læringsressurser

Mediebruk og mediepåvirkning

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs