Hopp til innhold

Oppgave

Muslimer i mediebildet

I hvilken grad blir våre holdninger til innvandrere påvirket av måten de blir framstilt på i mediene?

Ungdom med protestplakater. Foto.

I en meningsytring i Aftenposten 20.07.12 sier Omar Akhtar (15 år) følgende:

– Ett av problemene for muslimer i Norge, og for så vidt resten av Europa, er at nyhetsartikler som handler om noe positivt ved muslimer, for lengst har druknet i havet av artikler om jihad og terrorisme.

Arbeidsoppdrag

Skriv inn søkeordet ”muslimer” i søkefeltet på Google.

  1. Hva er temaet for de ti første artiklene som vises på denne oversikten?
  2. Hvor mange av nyhetsoppslagene er problemorienterte?
  3. Hvilke problemstillinger blir omtalt?

Drøft i klassen

I hvilken grad blir våre holdninger til innvandrere påvirket av måten de blir framstilt på i mediene?

Sist faglig oppdatert 20.06.2018
Skrevet av Jan-Arve Overland

Læringsressurser

Mediebruk og mediepåvirkning

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs