Hopp til innhold

Oppgave

Presse og demokratiutvikling

En oppgave om pressens rolle i utviklingen av det norske demokratiet.

Oppgave 1

“Et demokrati trenger en offentlighet, og her spiller mediene en viktig rolle”, sier professor Eide.

  • Hva mener han med det?

Oppgave 2

Pressens frigjøring fra de politiske partiene, hva har det vært en frigjøring til? Dette spørsmålet dukker opp i videoen.

  • Hva mener Martin Eide det har vært en frigjøring til?
  • Hva legger han i uttrykket “fra partipresse til seddelpresse”?

Oppgave 3

Magne Lindholm sier følgende i sin artikkel Pressen – et demokratisk problem? i Dagbladet:
“Hvis de brede mediene gir dårlig politisk informasjon, samtidig som elitene forlater de brede mediene, har det norske demokratiet et dobbelt problem.”

  • På hvilken måte kan dette svekke det norske demokratiet?
Sist faglig oppdatert 25.01.2018
Skrevet av Jan-Arve Overland

Læringsressurser

Norsk mediehistorie

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale