Hopp til innhold

Øvelse

Foredrag om medieutviklingen i Norge

Du blir spurt om å holde et foredrag for medelever om medieutvikling i Norge etter 1900. I foredraget skal du fokusere på fire viktige hendelser i norsk mediehistorie som du selv plukker ut. Husk at dette skal være en tekst som skrives som grunnlag for muntlig formidling!

LK20LK06
  1. Skriv manus til foredraget der du presenterer disse hendelsene og argumenterer for hvorfor du mener de er sentrale.
  2. Foredraget skal understøttes av illustrerende virkemidler. Du skal:

    • foreslå illustrerende virkemidler, for eksempel lyd, foto, tegninger, filmsnutter
    • begrunne valget av virkemidler
    • forklare hvordan du vil bruke virkemidlene i foredraget
Sist oppdatert 03.12.2018
Skrevet av Jan-Arve Overland

Læringsressurser

Norsk mediehistorie

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale