Hopp til innhold

Oppgave

NRK eller ARK?

Carl I. Hagen omtalte i sin tid NRK som "ARK" (Arbeiderpartiets rikskringkasting). Andre har også påpekt det sterke båndet mellom NRK og Arbeiderpartiet i etterkrigstiden.

LK06

NRKs rolle i 1960-åra (Opphavsmann: NRK)

Oppgave 1

Mediehistoriker Henrik Bastiansen sier blant annet følgende i denne videoen:

Det interessante er at hvis Knut Tvedt hadde blitt ansatt som kringkastingssjef, så hadde vi fått et annet NRK enn det vi fikk, vi hadde fått et annet radio og fjernsyn, og vi hadde fått et annet Norge i løpet av 1960-tallet enn det vi faktisk fikk.

Hva begrunner Henrik Bastiansen denne påstanden med?

Oppgave 2

Sett opp en oversikt over alle kringkastingssjefene i NRK etter den andre verdenskrig og finn ut hvilke partitilknytninger de eventuelt har eller har hatt.

Oppgave 3

Den offisielle åpningen av fjernsynet i Norge

Statsminister Einar Gerhardsen (Ap) åpnet sammen med kong Olav de første norske fjernsynssendingene i 1960. Spill av klippet fra ca.11.30 til 16.30.

Hvordan vil du forklare at Arbeiderpartiet så på NRK som en viktig institusjon i sitt politiske byggverk?

Sist oppdatert 23.01.2018
Skrevet av Jan-Arve Overland

Læringsressurser

Norsk mediehistorie

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale