Hopp til innhold

Oppgave

Ukebladet Det Nye 1957

Ukebladene var i distribusjon fra 1920-årene, men det er først på 50-tallet at mediet vokser fram til å bli det fjerde store massemediet i Norge. De store familiebladene Hjemmet, Allers og Norsk Ukeblad dominerte markedet.

LK20LK06
Allers og Illustrert

Oppgave

Studer utgaven av ukebladet Det Nye fra 1957 på issuu.ndla

  1. Hva slags stoff finner du i dette bladet?
  2. Hvem tror du bladet henvender seg til?
  3. Studer bildefortellingen I morgen er jeg voksen. Hva forteller denne teksten om kjønnsroller og det å være ung på 1950 og 1960-tallet?
  4. Lag en lignende bildefortelling om livet til en ung jente i dag. Tenk deg at fortellingen skal stå på trykk i Det Nye.
Sist oppdatert 27.04.2018
Skrevet av Jan-Arve Overland

Læringsressurser

Norsk mediehistorie

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale