Hopp til innhold

Oppgave

Enevelde og sensur

Oppgaver til fagteksten "Den lesende offentlighet".

LK06

Oppgave 1

  1. Hvordan begrunner mediehistoriker Henrik Bastiansen at han regner året 1660 som starten på norsk mediehistorie?
  2. Hva menes med begrepet ”enevelde”?
  3. Hvorfor og hvordan gjennomførte makthaverne trykkesensur?
  4. Hva betyr ordet ”imprimatur”?
  5. Hva menes med begrepet "ytringsfrihet"?
  6. Når fikk vi ytringsfrihet i Norge?
  7. Hvem utga Norges første avis, og hvordan omgikk man pressesensuren?
  8. Hva menes med begrepet ”en lesende offentlighet”?

Oppgave 2

Lag en historisk oversikt i tekst og bilder over eneveldet i Norge og publikasjoner som ble utgitt i Norge i dette tidsromet. Bruk et presentasjonsverktøy som PowerPoint eller Prezi.

Sist oppdatert 11.04.2018
Skrevet av Jan-Arve Overland og Ragna Marie Tørdal

Læringsressurser

Norsk mediehistorie

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale