Hopp til innhold

Oppgave

Norsk kringkastingshistorie

Frekvensskala på eldre radio. Foto.

1. Radiobølger og teknologiutvikling

Søk og finn på nett.

Italieneren Guglielmo Marconi og canadieren Reginald Fessenden var to av pionerene som eksperimenterte med å overføre lyd over store avstander ved hjelp av radiobølger. Men det var også flere som jobbet med radiobølger.

Bruk ulike søkermotorer på Internett til å lage en oversikt over forsøkene i perioden 1880–1920 på å distribuere innhold over en viss distanse på radiobølger. Oversikten skal inneholde fakta om:

 1. Når begivenheten fant sted.
 2. Hvem som utførte eksperimentet.
 3. Hvilken distanse sendingen gikk over.
 4. Hva slags teknisk utstyr som ble benyttet.

2. Endring av teknologi og programformater

Lag en presentasjon for klassen om norsk radiohistorie.

I presentasjonen skal du legge vekt på følgende:

 • den tekniske utviklingen
 • hvordan programformatene har endret seg
 • hvordan målgruppen har endret seg

Bruk bilder og lydklipp fra NDLA eller andre nettsteder som eksempler.

3. Offentlig kringkastingsmonopol

Skriv et essay der du belyser følgende temaer:

 • De viktigste årsakene til at Stortinget i 1933 valgte å etablere et offentlig kringkastingsmonopol i Norge.
 • Hvilke intensjoner som lå bak regjeringens oppmykning av NRK-monopolet høsten 1981.
 • Hvordan resultatet ble i forhold til intensjonene.

4. Digitalisering og mediekonvergens

Du er invitert til å holde et foredrag for pensjonistforeningen på hjemstedet ditt om dagens medieutvikling med hovedvekt på digitalisering og mediekonvergens.

 • Lag et manus med momenter du vil ha med i foredraget.
 • Lag en powerpointframvisning med tekst, bilder, lyd og video som støtter opp rundt den muntlige presentasjonen.
Sist faglig oppdatert 05.01.2018
Skrevet av Svein Sandnes

Læringsressurser

Norsk mediehistorie

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale