Hopp til innhold

Oppgave

Oppgaver om norske julehefter

I over 100 år har juleheftene satt sitt preg på julehøytiden. Hvert år kjøper vi opp mot halvannen million julehefter. Oppgaver til fagartikkelen Norske ukeblad og tegneserier i historisk lys.

forsidebilde fra tegneserien Knoll og Tott.ilustrasjon.

Før du går igang med å besvare oppgavene bør du lese fagartikkelen Norske ukeblad og tegneserier i historisk lys

Oppgave 1

 1. Når kom juleheftet Knoll og Tott ut første gang?
 2. Hvorfor ble juleheftene så populære i Norge?
 3. Hvor mange norske julehefter blir utgitt i dag?
 4. Vi deler vanligvis tegneserier inn i to hovedgrupper: humorserier og spenningsserier. Nevn eksempel på et spenningsjulehefte og et humorjulehefte.
 5. Hvilken kategori tilhører de fleste juleheftene?
Forsida til juleheftet Vangsgutane. Faksimile.

Juleheftet Vangsgutane

Oppgave 2

De første tegneseriestripene om Vangsgutane stod å lese i Nynorsk Vekeblad i 1940. Fra 1941 til 1983 ble det utgitt et nytt julehefte hvert år. Det ble også utgitt et nytt hefte i 2011.

 1. Tegnserieheftet ble i utgangspunktet laget som et motstykke til det populære juleheftet Knoll og Tott. Hvorfor?
 2. Hvilke egenskaper har hovedpersonene i Vangsgutane?
 3. Skurken i Vangsgutane er husmannsgutten Larris. Lytt til lydfil nr. 4 på side 12 i boka Vangsgutane. Tenk deg at dette opptrinnet fant sted på din skole i dag.
  – Hvordan ville elevene i din klasse ha reagert på oppførselen til Larris?
  – Hvordan ville elevene i din klasse ha reagert på oppførselen til Steinar?
  – Hvordan ville elevene i din klasse ha reagert på oppførselen til læreren?
Forsida til juleheftet Smørbukk. Faksimile

Juleheftet Smørbukk

Oppgave 3

 1. Når og hvor ble tegneserien Smørbukk først publisert?
 2. Hvilke personlige egenskaper har Smørbukk?
 3. Hva kjennetegner miljøet serien foregår i?
 4. Studer forsiden til juleheftet Smørbukk i året 1941. Dette året har Smørbukk nisselue på hodet. Hvorfor var det viktig for tegneren å framstille han slik?
 5. Sammenlign forsidene til juleheftet Smørbukk i 1947, 1961 og 1981. Hvilke personlige egenskaper ved tegneseriefiguren er felles i disse tre heftene? Hva forteller disse forsidene om hvordan juleheftet har tilpasset seg samfunnsutviklingen?

Oppgave 4

 1. Nemi og Pusur er populære tegnserier i vår tid. Hvordan skiller disse tegnserieheftene seg fra hefter som Vangsgutane og Smørbukk når det gjelder humor og kulturell forankring?
 2. Hvilke postmodernistiske trekk finner du i tegneserien Nemi?
Sist faglig oppdatert 26.01.2018
Skrevet av Ragna Marie Tørdal

Læringsressurser

Norsk mediehistorie

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell