Hopp til innhold

UTGÅTT - Medie- og informasjonskunnskap 1 (LK06)

  Dette faget følger en utgått læreplan.

  Mediehistorie

  Mediehistorie handler om hvordan mennesker har tilegnet seg informasjon og kommunisert med andre i ulike tidsepoker. Den viser oss også hvordan tilgang til ny teknologi er med på å endre samfunnet.

  Norsk mediehistorie

  Grunnloven i 1814 fastslo at det skulle være trykkefrihet og ytringsfrihet i Norge. Denne bestemmelsen er grunnlaget for den rollen norske medier har hatt, og fremdeles har, i utviklingen av Norge som et demokratisk samfunn.

  Læringsressurser

  Norsk mediehistorie

  Læringssti

  Fagstoff

  Oppgaver og aktiviteter

  Kildemateriell