Hopp til innhold

Medie- og informasjonskunnskap 1 (Utgått) (LK06)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Mediehistorie

Mediehistorie handler om hvordan mennesker har tilegnet seg informasjon og kommunisert med andre i ulike tidsepoker. Den viser oss også hvordan tilgang til ny teknologi er med på å endre samfunnet.

Norsk mediehistorie

Grunnloven i 1814 fastslo at det skulle være trykkefrihet og ytringsfrihet i Norge. Denne bestemmelsen er grunnlaget for den rollen norske medier har hatt, og fremdeles har, i utviklingen av Norge som et demokratisk samfunn.

Læringsressurser

Norsk mediehistorie

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale