Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Markedskommunikasjon

Markedskommunikasjon er kommunikasjon mellom en bedrift og en kunde. Markedskommunikasjon handler om reklame, PR-virksomhet, markedsføring og salg.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Mann med skilt der det står reclamare. Foto.

Eksempler på markedskommunikasjon er:

  1. Reklame
  2. Informasjons- og samfunnsinformasjon (PR)
  3. Direkte og indirekte markedsføring/salg (DM)

Reklame

Reklame er betalt informasjon fra en identifiserbar avsender. Hensikten med reklame er både å informere om et produkt og skape et behov eller ønske hos mottakeren som gjør at han eller hun faktisk kjøper produktet.

Informasjons- og samfunnskontakt

Informasjons- og samfunnskontakt, eller Public Relation (PR), er betegnelsen på informasjonsaktivitet som har til hensikt å fremme ikke-betalt omtale av bedriftens eller organisasjonens virksomhet i mediene. Hovedhensikten er å fortelle hva avsenderen driver med, og skape en positiv holdning til virksomheten i befolkningen.

Markedsføring og salg

Markedsføring og salg kan foregå ved direkte kommunikasjon ansikt til ansikt. I kjøpesentre og på flyplasser møter du ofte personer som ønsker å informere deg om et bestemt produkt, og gjerne lar deg prøve produktet før du inngår en avtale om å kjøpe det. Slik kommunikasjon kalles salgsfremmende tiltak.

Direkte og indirekte markedsføring/salg er kommunikasjon ved hjelp av post, telefon, e-post eller Internett rettet mot mottakere i bestemte målgrupper. (Kilde: Store norske leksikon)

Sist oppdatert 19.12.2017
Tekst: Ragna Marie Tørdal (CC BY-SA)

Læringsressurser

Markedskommunikasjon

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgaver og aktiviteter