Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Annonser i nettaviser og papiraviser

FooterHeaderIconFooter iconLK06

Gå inn på nettsida til den største regionavisa på hjemstedet ditt. Sammenlign annonser på nett og papir.

  1. Hvor mange ulike annonsører reklamerer på denne nettsida?
  2. Inneholder sida kunngjøringer eller bare salgsannonser?
  3. Hvem er avsenderne?
  4. Hvor mange annonser inneholder animerte (bevegelige) effekter?
  5. Hva kan grunnen være til at annonsørene velger å bruke slike effekter?
  6. Sammenlign annonsene på nettsida med annonsene i papirutgaven av regionsavisa.
  7. Hvordan skiller utformingen av nettannonsene seg fra formen på de annonsene du finner i papiravisa?
  8. Er det de samme annonsørene i begge utgaver? Hvis ikke, hvorfor tror du noen velger å annonsere i papiravis og andre i nettavis?
Sist oppdatert 19.12.2017
Tekst: Ragna Marie Tørdal (CC BY-SA)

Læringsressurser

Markedskommunikasjon

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgaver og aktiviteter