Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Markedsfør en festival

FooterHeaderIconFooter iconLK20FooterHeaderIconFooter iconLK06
Roskildefestivalen. Fotografi.

Arbeidsoppdrag

Noen foretaksomme elever på skolen din har bestemt seg for å arrangere en musikkfestival på hjemstedet ditt i sommer. De har booket en tidligere elev som nå er blitt en verdenskjent artist. Flere lokale band skal også opptre på festivalen.

En gruppe medieelever i din klasse har fått i oppdrag å lage en informasjonsplan for festivalen. Denne skal godkjennes av festivalstyret før informasjonstiltakene settes i gang.

Fase 1

Gruppa leser først fagartikkelen om informasjonsstrategi (se under «Relatert innhold» nederst på sida), og diskuterer spørsmålene som er knyttet til hver av de fem fasene i arbeidet med en god informasjonsstrategi.

Del deretter gruppa inn i flere team som hver får ansvaret for å lage utkast til et bestemt informasjonstiltak. I kapittelet «Journalistikk og informasjonsarbeid» og i verkstedene «Informasjonstjenesten» og «Reklamebyrået» finner dere konkrete tips til hvordan de ulike informasjonstiltakene kan utformes.

Fase 2

Gruppa di skal produsere følgende:

 • forslag til informasjonsplan

Sammen med planen skal dere levere følgende:

 • forslag til visuell profil
 • forslag til program
 • forslag til pressemelding
 • skisse til festivalplakat
 • skisse til avisannonse
 • skisse som viser struktur og design på festivalens hjemmeside

NB! Forslag til ulike informasjonstiltak skal begrunnes i informasjonsplanen.

Fase 3

Når arbeidet er ferdig og oppleggene klare, skal det evalueres. Det beste hadde naturligvis vært å sette disse planene ut i livet, men det er det neppe tid til. Diskuter i gruppa:

 • Er planen ryddig og godt gjennomtenkt?
 • Svarer planen på oppdragsgivernes behov?
 • Kommuniserer de ulike informasjonstiltakene godt med målgruppa?
 • Hva er bra i utkastene til informasjonstiltak?
 • Hva kunne ha vært bedre?
 • Ville publikum ha strømmet til? Hvorfor? / Hvorfor ikke?

Oppgaven er en bearbeidet versjon av samme oppgave på nettstedet Mediana.no.

Idé og opplegg: Trude Løvskar

Sist oppdatert 19.12.2017
Tekst: Trude Løvskar og Mediana (CC BY-NC-SA)

Læringsressurser

Markedskommunikasjon

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?