Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Etter å ha fulgt denne læringsstien skal du

  • vite hva en synopsis er, og kunne utforme en enkel synopsis
  • kjenne til og forstå grunnleggende fortelletekniske og dramaturgiske begreper
  • kunne utforme et enkelt filmmanus og bruke et standardisert oppsett for manusskriving
  • kunne overføre manuset til et storyboard og tegne innstillinger og kameravinkler