Hopp til innhold

Veiledning

Muntlig eksamen MIK 1

I medie- og informasjonskunnskap kan du bli trukket ut til lokalgitt muntlig eksamen. Det er faglæreren din som lager forslag til eksamensoppgavene. Oppgavene skal godkjennes av en sensor som ikke jobber på den skolen du går på.

jente som er oppe til muntlig eksamen

På selve eksamensdagen kan både faglærer og sensor stille spørsmål, og de bestemmer sammen hvilken karakter du skal få.

Forberedelsestid

Du får vite hvilket fag du kommer opp i til muntlig eksamen 48 timer før eksamen.

Muntlig eksamen har en obligatorisk forberedelsesdel, der du får oppgitt tema eller problemstilling 24 timer før eksamen og skal forberede en presentasjon i tilknytning til dette.

Forberedelsedelen er en obligatorisk skoledag, og du har rett på et pedagogisk tilbud fra skolen. Det betyr at du skal være på skolen og ha tilgang til en lærer. Det trenger ikke være faglæreren din.

I forberedelsesdelen kan du bruke alle hjelpemidler. Mange elever oppretter en blogg, en wiki, en eksamensgruppe på Facebook eller et diskusjonsforum i forberedelsestida. Slik kan dere hjelpe hverandre til å belyse den problemstillingen eller det temaet dere har fått utlevert.

I løpet av skolåret kan det være lurt å trene på muntlig framstilling, og på og få og gi tilbakemelding på muntlige prestasjoner. Da er du bedre forberedt når eksamen kommer.

Slik kan du øve på å framføre og vurdere muntlige presentasjoner før eksamen

Hva skjer på eksamensdagen?

Som oftest får du beskjed om et bestemt tidspunkt du skal møte opp på. Mange elever er nervøse før eksamen. Bruk tida i venterommet til å psyke hverandre opp, slik gode fotballspillere gjør.

Eksamen varer inntil 30 minutter og består av to deler

  • Du presenterer temaet eller problemstillingen (ca. 10 minutter).
  • Sensorene bruker presentasjonen som et utgangspunkt for en fagsamtale med deg (ca. 20 minutter).

Du kan ta med deg notater knyttet til den presentasjonen du har forberedt og de hjelpemidlene du trenger når du skal presentere.

Du skal få mulighet til å vise din kompetanse i så stor del av faget som mulig. Det betyr at faglærer og sensor ikke bare kan stille spørsmål fra en liten del av faget. Faglærer og sensor skal ikke lete etter den kompetansen du ikke har.

Fokuser på alt du kan, ikke det du ikke kan. Husk at faglæreren er på din side. Han eller hun er like opptatt av at du skal får en god karakter som det du selv er.

Ofte blir du bedt om å presentere noe du har forberedt. Først lager du en god disposisjon for presentasjonen. Du kan støtte deg til en powerpoint, men skriv ikke alt du vil si.

Vær offensiv

Når du kommer inn i eksamenslokalet, bør du hilse på faglærer og sensor. Det er lurt å ha øyekontakt med begge, også når du presenterer eller svarer på spørsmål.

Fortell uoppfordret det du vet om temaet uten å vente på oppfølgingsspørsmål fra faglærer eller sensor. Det viser at du har oversikt og er faglig trygg. Eksamen handler ikke om å huske detaljer. Det er viktigere å vise at du forstår sammenhenger og har evne til selvstendig refleksjon.

Bruk faguttrykk når du svarer, og kom gjerne med eksempler som viser at du har forstått det du snakker om. Er du i tvil om hva du skal svare på et spørsmål, kan du å be om en kort pause, slik at du får tenkt seg om.

Sist oppdatert 02.05.2018
Skrevet av Ragna Marie Tørdal og Jan-Arve Overland

Læringsressurser

Arbeidsplaner og eksamen

Fagstoff

  • Muntlig eksamen MIK 1Du er her