Hopp til innhold

Historie (Utgått) (PB)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Samfunn og mennesker i tid

Samfunn og mennesker i tid er det andre hovedemnet i historiefaget i videregående opplæring. Hovedemnet dekker flere perspektiver på fortiden, men skal også trekke linjer mellom fortid, nåtid og framtid.

Norge 1500–1800

Emnet Norge 1500–1800 tar for seg både næringstuviklingen og de sosiale forholdene i perioden.