Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Når du har fulllført denne læringsstien, skal du

  • vite når de første menneskene kom til Norge
  • kunne hva som kjennetegner steinalderen og jernalderen
  • kunne drøfte fordeler og ulemper ved at vi periodiserer de forhistoriske periodene etter redskaper og teknologi
  • vite hva som er forskjellen på forhistorisk tid og historisk tid, og vite hvordan arkeologer kan bidra til kunnskap om de forhistoriske periodene