Hopp til innhold

Historie (Utgått) (PB)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Samfunn og mennesker i tid

Samfunn og mennesker i tid er det andre hovedemnet i historiefaget i videregående opplæring. Hovedemnet dekker flere perspektiver på fortiden, men skal også trekke linjer mellom fortid, nåtid og framtid.

Antikken

Antikken er en lang og spennende epoke i Europas historie. Den er dessuten den første epoken vi har mye nedskrevet kunnskap om. Det er også en tid mennesker senere har sett tilbake på og blitt inspirert av.

Læringsressurser

Antikken