Hopp til innhold

Historie (PB) (LK06)

Samfunn og mennesker i tid

Samfunn og mennesker i tid er det andre hovedemnet i historiefaget i videregående opplæring. Hovedemnet dekker flere perspektiver på fortiden, men skal også trekke linjer mellom fortid, nåtid og framtid.

Norge etter 1945

Det er flere utviklingstrekk som påvirker hverandre i norsk historie etter 1945. Marshallhjelpen, fellesprogrammet og gjenreisingen etter krigen har både økonomiske, politiske og sosiale aspekter.

Læringsressurser

Norge etter 1945

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
Du er her