Hopp til innhold

Historie (Utgått) (PB)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Samfunn og mennesker i tid

Samfunn og mennesker i tid er det andre hovedemnet i historiefaget i videregående opplæring. Hovedemnet dekker flere perspektiver på fortiden, men skal også trekke linjer mellom fortid, nåtid og framtid.

Urfolk og minoriteter

I Norge har vi et urfolk; samene, og fem nasjonale minoriteter: romanifolket/tatere, romfolk, kvener, skogfinner og jøder.