Hopp til innhold

Historie (PB) (LK06)

Samfunn og mennesker i tid

Samfunn og mennesker i tid er det andre hovedemnet i historiefaget i videregående opplæring. Hovedemnet dekker flere perspektiver på fortiden, men skal også trekke linjer mellom fortid, nåtid og framtid.

Nasjonalstat og demokrati

Nasjonalstatens oppbygging ute i Europa faller i mange sammenhenger sammen med nasjonsbyggingen og den store demokratiseringsperioden i Norge etter unionsoppløsningen med Danmark i 1814.

Du er her