Hopp til innhold

UTGÅTT - Yrkesutøvelse (HS-HEA vg2) (LK06)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Sykepleie for helsefagarbeideren

Helsefagarbeidere skal du kunne utføre grunnleggende sykepleie. Da trengs god og relevant kunnskap, ferdigheter og holdninger. Med denne kompetansen blir pasientens eller brukerens helse og velvære godt ivaretatt.