Hopp til innhold

Fagartikkel

Hvem er rollemodeller?

Hadde du en kul onkel som reiste jorda rundt og sendte postkort da du var liten? En lærer som oppmuntret deg til å bli flink i matte? En nabo som hadde en avslappet livsstil, kjørte motorsykkel og ble beundret av barna i gata? Da er sjansen stor for at de har farget det synet du har på omverdenen i dag.

Mor og datter raker løv. foto.

Vi har alle noen vi ser opp til. Foreldre, søsken, venner, en lærer, en politimann, en bussjåfør, en popsanger eller en skuespiller. Lista over forbilder blir lang om vi tenker etter.

Å se opp til noen er en del av sosialiseringsprosessen, den prosessen som former oss som mennesker og lærer oss hvordan vi skal innrette oss i fellesskapet. Når vi er små, prøver vi å likne mest mulig på foreldrene våre eller på andre voksne. Uten at vi er klar over det, kopierer vi deres oppførsel, talemåte, tankesett, holdninger, vaner og uvaner. Det kan danne atferdsmønstre som kan være vanskelige å endre senere i livet.

Hvem er rollemodeller?

Tidlig i livet er de som står oss nærmest, de viktigste rollemodellene våre. Ingen påvirker oss mer enn de. Etter hvert som vi utvider horisonten, utvider vi rollelista også. Vi inkluderer mennesker vi ikke kjenner så godt, og til slutt også fremmede og folk vi aldri kommer til å møte.

Rollemodeller er nålevende, fiktive eller historiske personer som vi av en eller annen grunn beundrer eller identifiserer oss med.

Det er typisk for måten små barn lærer på, at læringen skjer uten at de selv eller de voksne er klar over det. Barna lærer ikke holdninger, normer og verdier hovedsakelig gjennom teoretisk undervisning. De nærmeste omsorgspersonene overfører sosial og kulturell kunnskap til barnet gjennom det de gjør, og det de sier, og barnet tar etter.

Har vi først funnet oss en rollemodell, gjør vi mye for å bli som ham eller henne. Vi kopierer klesstil, utseende og oppførsel, eller vi lar oss inspirere til å bli like dyktige i noe som denne personen er.

For en del år siden var det vanlig å finne seg forbilder i den nære omverdenen. Etter hvert har andre typer helter kommet på banen. Nå til dags fins idolene i mange varianter, og de fins på flere arenaer.

Noen kategorier av rollemodeller er

  • foreldre (far, mor, andre foresatte)
  • slektninger (bror, søster, onkel, tante, besteforeldre)
  • venner (kameraten som alltid er til å stole på, ei populær venninne)
  • autoritetspersoner (barnehageansatte, lærere, politikere)
  • yrkesutøvere (brannmann, politikonstabel, flyvertinne)
  • historiske personer (Fridtjof Nansen, Winston Churchill, Florence Nightingale)
  • mediepersoner (popstjerner, idrettsutøvere, programledere)
  • fiktive personer (Hannah Montana, Indiana Jones, Pelle og Proffen)
Far som lærer en liten gutt å knyte skoene. Foto.

En god rollemodell

Sist faglig oppdatert 23.01.2019
Skrevet av Einar Gjærevold
Rettighetshaver: Terranova Media

Læringsressurser

Rollemodell

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter