Hopp til innhold

Yrkesutøvelse (Utgått) (HS-BUA vg2)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Fagarbeider og arbeidstaker

En fagarbeider er en som har avlagt fagprøve i faget sitt, her barne- og ungdomsarbeiderfag. Arbeidstaker er en som jobber på en arbeidsplass.

Læringsressurser

Den profesjonelle barne- og ungdomsarbeideren

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs

Rollemodell

Barn og unge har mange rollemodeller. De første rollemodellene som barn møter i livet sitt er foresatte, men etter hvert som barnet vokser opp kommer nye rollemodeller inn i livet deres. Å være en rollemodell er ikke noe en kan velge som barne- og ungdomsarbeider, du blir det.

Læringsressurser

Rollemodell