Hopp til innhold

Oppgave

Arbeid i videregående skole

Før du begynner å jobbe i skolen, trenger du litt kunnskap om hvilke yrkesgrupper som jobber i skolen, og hvilke oppgaver hver enkelt yrkesgruppe har.

Mage grønne spørsmålstegn. Illustrasjon.

Du får jobb som elevassistent på Berghammeren videregående skole. Du skal jobbe med enkeltelever, ha leksetimer og delta i noen timer sammen med lærer.

Oppgave

Intervju ansatte ved skolen der du selv er elev, og lag deretter et kart som viser hvem som jobber i skolen, og hvilke hovedoppgaver hver enkelt har.

Hvem er barne- og ungdomsarbeiderens nærmeste overordnede?

Sist faglig oppdatert 27.11.2018
Skrevet av Guri Bente Hårberg og Gro Nedberg Grønlid

Læringsressurser

Den profesjonelle barne- og ungdomsarbeideren

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs