Hopp til innhold

Fagstoff

Wenche bidrar på leksehjelpa

Wenche bidrar med leksehjelp. Hun kan tilrettelegge for lekser med enkeltelever eller med små grupper.

Gutt får hjelp til skolearbeid av lærer. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

I en av gruppene møter jeg elever som har forskjellige vansker knyttet til læring. Jeg hjelper dem med leksearbeidet, samtidig som det er viktig at jeg hjelper dem med å opprettholde motivasjonen for å gå på skolen.

I den ene gruppa er det fire elever. Da er en lærer, en assistent og en lærling til stede for å hjelpe elevene. Andre ganger kan jeg være alene med en eller to elever som skal ha leksehjelp.

Mitt arbeid går ut på å veilede og hjelpe elevene med skolearbeid, slik at de får levert inn oppgaver og lest til prøver. Jeg tar meg tid til å forklare fagstoffet på flere måter.

Skal jeg kunne hjelpe eleven med leksene, må jeg har satt meg inn i fagstoffet før timen. Jeg må forstå stoffet for å kunne forklare eleven det han eller hun ikke forstår. Det er lærer som har hovedansvar for aktivitetene.

Et eksempel fra arbeidet

En elev har vansker med å lese og skrive, og det er tungt for ham å arbeide med store oppgaver. Jeg gir eleven råd om hvordan han kan skrive oppgaven, og jeg hjelper ham med å få lest gjennom fagstoffet han trenger for å løse oppgaven. Når han får veiledning i hvordan han kan løse oppgaven, blir eleven tryggere på sin egen innsats og mestrer det på egen hånd. Eleven gjør selv oppgaven.

CC BY-SASkrevet av Wenche Bankhaug Michelsen.
Sist faglig oppdatert 26.11.2018

Læringsressurser

Den profesjonelle barne- og ungdomsarbeideren

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs