Hopp til innhold

Fagstoff

Barne- og ungdomsarbeider i videregående skole

Hvordan mener Wenche man kan arbeide for å bli en god barne- og ungdomsarbeider i den videregående skolen?

Ungdommer i skolegården. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Selv mener jeg at interesse for faget er den viktigste faktoren. Uten interesse utvikler du verken motivasjon eller trivsel i arbeidet du gjør. I arbeid med ungdom må du ha et helhetlig menneskesyn og kunne se verdiene i hver enkelt elev.

For å bli en god barne- og ungdomsarbeider må du kunne arbeide selvstendig og i tråd med læreplanen. Du må være fleksibel i den forstand at du kan ta ting på sparket, og du må kunne omstille deg til ulike situasjoner og være utadvent og sosial. Du må kunne skille mellom privatliv og arbeid.

Profesjonalitet i yrket er viktig, men det kan av og til være vanskelig siden du som lærling får ansvar for elever på samme alder som deg selv, og du skal være voksenperson og rollemodell. Det kan være vanskelig fordi du har et forhold til elevene på fritida, det kan være at det er en venn, et søsken eller andre slektninger som du ellers ikke har et profesjonelt forhold til. De kjenner deg muligens godt og vil helst prate om ting som ikke hører til i skolesituasjonen. I slike situasjoner kan det ofte være en utfordring å gi beskjed om at nå er du på jobb, og at dette temaet kan dere diskutere siden.

Positivitet, engasjement og forskjellige måter å spre trivsel på både i personalgruppa og blant elevene er gode kvaliteter å ha med seg. For å kunne forstå og veilede elevene i ulike situasjoner er empati om omsorg også viktige kvaliteter i arbeidet.

En vanlig dag på jobb kan inneholde alt fra matlaging til kroppsøving. Det blir ofte mye planlegging til timene, da de ulike aktiviteter må begrunnes pedagogisk. Vi må arbeide tverrfaglig med denne elevgruppen, og mange ansatte på skolen har ansvar for å legge til rette for elevenes læring.

Som lærling i videregående har jeg mange kjøkkenøkter, men selv om jeg bruker mye tid på kjøkkenet, er øktene alltid forskjellige alt etter hvilke elevgrupper som er der. Grunnen til at jeg er så mye på kjøkkenet, er at jeg er knyttet til studieretningene restaurant- og matfag og helse- og oppvekstfag. Andre barne- og ungdomsarbeidere har også andre oppgaver, for eksempel i byggverkstedet.

Som lærling ønsker jeg å være en ressurs for alle elevene som trenger min kompetanse. Jeg arbeider også mye med min egen læring i lærlingtiden. Dette innebærer planlegging, gjennomføring av aktiviteter, refleksjoner, begrunnelser, planer og annet arbeid som er relevant for det jeg gjør i arbeidet med barn og ungdom.

Begrepsbruk

Det brukes ulike navn på opplæringen av elever med behov for ekstra tilrettelegging. Her er det viktig at du er bevisst slik at du ikke bruker betegnelser som er stigmatiserende.

I denne beskrivelsen bruker vi fiktive navn på elevene.

CC BY-SASkrevet av Wenche Bankhaug Michelsen.
Sist faglig oppdatert 31.01.2019

Læringsressurser

Den profesjonelle barne- og ungdomsarbeideren

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs