Hopp til innhold

Fagartikkel

Informasjonsflyt i barnehagen

Wenche forteller om dokumentasjon og foreldrekontakt i den barnehagen hun var lærling i.

Samtale kollasje. Illustrasjon.

Dokumentasjon

I barnehagen dokumenterer vi hver dag. Det gjøres på mange ulike måter, for eksempel i form av bilder, plansjer, loggbok, oppmøtelister, barnas egne permer og så videre.

Dokumentasjon er viktig både for den daglige rutinen og for at vi skal huske hva som har skjedd, hvordan de forskjellige gjøremålene skal utføres, og for bedre å kunne formidle budskapet til foreldrene. Vi bruker ofte digitale verktøy til å dokumentere.

Foreldrekontakt

Når jeg jobber med barna i barnehagen, er det naturlig at jeg har daglige samtaler med deres foreldre. God foreldrekontakt er viktig for alle parter i barnehagen. Det er viktig for at jeg som barne- og ungdomsarbeider skal få opplysninger om barnet som kan ha innvirkning på barnets hverdag. Det kan informasjon om at foreldrene har flyttet fra hverandre, barnet venter småsøsken, barnet trenger medisiner, om noe barnet gleder eller gruer seg veldig for og så videre.

Sist faglig oppdatert 27.04.2018
Skrevet av Wenche Bankhaug Michelsen

Læringsressurser

Den profesjonelle barne- og ungdomsarbeideren

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs