Hopp til innhold

Fagartikkel

Aktuelle aktiviteter i barnehagen

Wenche forteller om aktiviteter som er vanlige i barnehagen der hun var lærling. I løpet av en uke, en måned eller et år, driver man med mange ulike aktiviteter i barnehagen.

Barnehage med lek i badebasseng. Foto.

Eksempler

Språkgruppe

En samlet gruppe av barn i lik alder med tilrettelagte oppgaver hvor fokuset er å forbedre og legge til rette for gode språkkunnskaper hos enkeltbarnet.

Bordaktiviteter

Aktiviteter som fremmer kreativitet hos barnet. Her kan de lage gaver, pynt og lignende som kan brukes på avdelingen eller taes med hjem.
Tilrettelagt aktivitet

Aktiviteter som er tilrettelagt for enkel læring hos barnet. Eksempel: lese bok, utkledning, baking, bordaktiviteter osv.

Lek

Barna leker fritt.

Samlingsstund

Barn og voksne samles for sang og læring sammen. Mål: øke trivsel i gruppa, mestring, læring, sosial kompetanse – språk, form, farger og lignende.

Lese/lytte

Lese eller lytte til bøker og sang. Det øker glede og interesse for litteratur og gir språkkunnskaper.

MILL

Mange intelligenser, læringsstiler, læringsstrategier. Brukes ofte i grupper med forskjellig tema som for eksempel: naturflink, musikkflink, menneskeflink, selvflink osv.

Matematikk

Form, farge, tall og tegn. Barna har tilgang til et mattesenter, og det settes stor fokus på denne typen læring – spesielt for de eldste barna i barnehagen.

Bevegelsesaktiviteter

Balanse, øye- håndkoordinasjon, motorikk og lignende. Det fremmer god kroppsbeherskelse og øker motivasjon for annen læring.

Sist faglig oppdatert 30.01.2019
Skrevet av Wenche Bankhaug Michelsen

Læringsressurser

Den profesjonelle barne- og ungdomsarbeideren

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs