Hopp til innhold

Oppgave

Intervju om holdninger

LK06

Oppgaver til filmen «Barneombudet – om holdninger»

 1. Hvordan beskriver han holdninger?
 2. Hva menes med at du skal representere holdninger?
 3. Finn ut mest mulig om menneskerettighetene?
 4. Hva menes med grunnleggende forståelse for menneskerettigheter?
 5. Forklar hva som menes med at barna er «vår viktigste kapital» i samfunnet vårt.
 6. Hvordan kan du påvirke for å gjøre det godt for barn og unge å vokse opp i samfunnet vårt?
 7. Hvordan kan du bruke barneombudets kontor?

Oppgaver til filmen «Førskolelæreren – om holdninger»

 1. Hva menes med å ha tanker om egne holdninger?
 2. Hvordan er du er med på å utvikle barnas holdninger?
 3. Hvordan bruker denne barnehagen rollespill?
 4. Hvordan kan barns empatiske evner utvikles?
 5. Hva menes med at du må være bevisst på hva du sier?
 6. Gi eksempel på ting man ikke bør si til barn.
 7. Hva bør du gjøre dersom barna sliter med forholdet til andre barn,
 8. eller har en atferd vi ikke ønsker?
 9. Hva er gode holdninger når du jobber i barnehagen?
 10. Hvordan merker du at voksne er oppriktig interesserte i å være sammen med barn?

Oppgaver til filmen «Læreren – om holdninger»

 1. Hvilket oppdrag har læreren når det gjelder holdninger?
 2. Hva er grunnverdier?
 3. Hvordan er læreren en rollemodell?
 4. Han sier at han må være nøytral på en del områder. Hvorfor er det slik? Diskuter dette. Finnes det tema der han ikke bør være nøytral?
 5. Hvorfor er det viktig å diskutere en del tema som barn og unge har ulike tanker om og holdninger til?
 6. Hva kreves for å jobbe som barne- og ungdomsarbeider?

Oppgaver om holdninger

 1. Hva er gode holdninger for en barne- og ungdomsarbeider?
 2. Hvordan kan vi skape gode holdninger hos barn og unge?
 3. Hvordan kan skape felles forståelse for holdninger på en arbeidsplass?
 4. Hvem har ansvaret for å gripe inn dersom en arbeidstaker har holdninger som ikke er forenlige med det å arbeide med barn og unge?
 5. Gjør deg kjent med relasjonene på sida. Se over fagstoffet om holdninger fra Vg1. Du finner en lenke til holdninger under relasjoner. På Vg1-sida finner du en rekke ulike yrkessituasjoner. Flere av disse kan være aktuelle for deg også i år.
Sist oppdatert 30.05.2018
Skrevet av Guri Bente Hårberg og Gro Nedberg Grønlid

Læringsressurser

Den profesjonelle barne- og ungdomsarbeideren

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs