Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Boforhold

Barn og unges boforhold vil variere mye. Noen familier eier egen leilighet eller eget hus, mens andre leier boligen de bor i. Noen har en stor bolig med god plass, mens andre bor forholdsvis trangt.

Boliger. Foto.

Felles for de fleste i Norge er at vi bor forholdsvis bra. Men også i Norge finnes det barn som ikke bor bra, og som derfor kan ha behov for ekstra omsorg.

På flyttefot

En del barn opplever å måtte flytte fra den boligen de tenker på som sitt hjem. Det kan blant annet skje på grunn av skilsmisse eller av økonomiske årsaker, og noen må flytte på grunn av foreldrenes jobb. Det kan være en belastning for barn og unge å skifte skole, barnehage og venner. De fleste barn takler det likevel godt dersom de har kloke voksne som hjelper dem i prosessen.

Artikkel fra Norsk Helseinformatikk: "På flyttefot? – Hjelp barnet på plass i nytt miljø".

Sosiale forskjeller

Selv om de aller fleste i Norge bor forholdsvis bra, er det er likevel store forskjeller på hvordan barn bor. Dette kan delvis knyttes opp til foreldrenes utdanning og økonomi.

Noen barn har foreldre som ruser seg eller er syke, noe som også kan påvirke hjemmesituasjonen.

På hybel

Som barne- og ungdomsarbeider vil du også møte unge som flytter hjemmefra for å bo på hybel. Hvor gamle de er, hvor de bor, og øvrige forhold rundt barnet vil avgjøre hvordan dette går. Unge som flytter hjemmefra, har ofte behov for litt ekstra omsorg i overgangsfasen. Du må våge å bry deg om barn som bor for seg selv.

Oppgaver

Lenke til oppgaver om din levestandard.

Lenke til oppgaver om livskvalitet.

Utfordringer til deg

 1. Hvilke ulike boformer kjenner du til?
 2. God levestandard er ikke alltid lik god livskvalitet. Flott bolig er ikke alltid lik et godt liv.
  Forklar påstandene over og beskriv hvorfor det er viktig for deg som barne- og ungdomsarbeider å huske dette.
 3. Hvordan kan foreldre og ansatte i skole og barnehage legge til rette for at barn som flytter, opplever dette som så greit som mulig?
 4. Hvordan tror du barn opplever det dersom de ikke kan ta med seg venner hjem?
  Hvordan kan du hjelpe disse barna?
 5. Hvilke utfordringer kan barn og unge som flytter på hybel, møte?
  Hvordan kan du som barne- og ungdomsarbeider hjelpe dem?
 6. Forklar hva du legger i begrepene levestandard og livskvalitet.
Sist oppdatert 13.09.2018
Skrevet av Guri Bente Hårberg og Gro Nedberg Grønlid

Læringsressurser

Oppvekstmiljø i Norge idag

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter