Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Hva er oppvekstmiljø?

I Norge definerer vi et godt oppvekstmiljø som et miljø som gir barna trygg og sikker oppvekst med like muligheter. Målsettingen er at alle skal ha en god barndom og ungdom, enten vi er fattige eller rike, gutter eller jenter, og enten vi bor på landet eller i byen.

Hus som holder på å falle. Illustrasjon.

Påvirkning av oppvekstmiljø

Først og fremst består oppvekstmiljøet av de gruppene som barna tilhører. Deretter blir kvaliteten på miljøet bestemt av de ressursene som finnes i barnas hverdag: i barnehagen, i skolefritidsordningen, på skolen, i fritidsaktivitetene og i de fysiske omgivelsene de har rundt seg. I tillegg blir oppvekstmiljøet påvirket av en rekke andre overordnede vilkår.

Noen av disse vilkårene er:

Fysisk miljø, boforhold, familie, biologisk arv, økonomi, sosial arv, ernæring og fysisk fostring, helsetjenester, skole, barnehage, natur, helse, sosiale forhold, livssyn og moral, fritidsforhold, kulturell bakgrunn, politisk system, kjønnsroller og massemedia.

De ulike faktorene henger sammen, men miljøet vi vokser opp i, bestemmer ikke nødvendigvis hvordan vi blir som voksne. Mange mennesker lykkes godt, til tross for svake forutsetninger. I disse tilfellene skyldes suksessen ofte at de som barn hadde minst én voksenperson som brydde seg om dem og hjalp dem. Slike barn kaller vi gjerne «løvetannbarn».

Utfordringer til deg

Skriv ned hvordan de ulike faktorene påvirker oppvekstmiljøet til barn og unge.

Sist oppdatert 22.11.2018
Skrevet av Einar Gjærevold

Læringsressurser

Oppvekstmiljø i Norge idag

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter