Hopp til innhold

Yrkesutøvelse (Utgått) (HS-BUA vg2)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Oppvekstmiljø

Barn og unge har krav på å vokse opp i trygge omgivelser. De skal ha like tilbud og utviklingsmuligheter, uavhengig av hvor de bor. Du skal gjøre deg kjent med hvordan oppvekstmiljøet påvirker barn og unges utviklingsmuligheter.

Oppvekstmiljø i Norge idag

Når du arbeider med barn og unge, er der viktig at du er klar hva oppvekstmiljøet betyr for barn og unges utvikling. Din jobb er å bidra til at barn og unges oppvekstmiljø blir så godt som mulig.

Læringsressurser

Oppvekstmiljø i Norge idag