Hopp til innhold

Yrkesutøvelse (Utgått) (HS-BUA vg2)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Oppvekstmiljø

Barn og unge har krav på å vokse opp i trygge omgivelser. De skal ha like tilbud og utviklingsmuligheter, uavhengig av hvor de bor. Du skal gjøre deg kjent med hvordan oppvekstmiljøet påvirker barn og unges utviklingsmuligheter.

Arbeid med barn, unge og ulike medier

Barn og unge vokser opp med mange ulike medier. En barne-og ungdomsarbeider kan være en god rollemodell og veilede i bruken av disse. Det er en stor jobb for alle som jobber med barn og unge å sette seg inn i ulike sosiale medier, og å følge med på trender og utfordringer.

Læringsressurser

Arbeid med barn, unge og ulike medier