Hopp til innhold

Øvelse

En omdiskutert bok

Oppgave

Spørsmål til teksten

  1. Det nye testamente er her beskrevet som et litterært verk. Nevn andre måter å forholde seg til Bibelen respektive Det nye testamente på.
  2. Anmelderen bruker noen fagbegreper fra litteraturvitenskapen i teksten sin, for eksempel oppvekstroman, kortprosa og show, don’t tell. Slå opp og forklar disse uttrykka.
  3. Anmelderen nevner historien om Job. Beskriv kort handlingen i denne historien.
  4. Hva ser anmelderen som bokas sterke og svake sider med tanke på form, innhold og budskap?
  5. Er anmelderen flink til å underbygge vurderingene sine?
  6. "En omdiskutert bok" er kanskje en litt tam tittel. Lag en ny tittel som får fram essensen i anmelderens vurdering!
  7. Valg av sjanger er ett av redskapene en skribent har i verktøykassa si. Hva oppnår Jarle Håkon Sveen her ved å bruke anmeldelsessjangeren som form?
  8. Noen vil kanskje påstå at det blir helt feil å beskrive og analysere Det nye testamente på den måten Sveen gjør her. Hva mener du om dette?
  9. Gi ei kort personlig vurdering av teksten.
Sist oppdatert 15.01.2019
Skrevet av Marion Federl

Læringsressurser

Essay