Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Sammenlikn eventyret Rødhette og ulven med filmen Skylappjenta

I denne oppgaven skal du sammenligne et folkeeventyr med et moderne eventyr.

Se filmen Skylappjenta og les eventyret Rødhette og ulven .

 1. Rødhette og Skylappjenta får begge samme oppdrag av mødrene sine. Hva blir de bedt om å gjøre?
 2. Begge jentene får hver sin advarsel med på veien. Hva skal de passe seg for, ifølge mødrene sine?
 3. Både Rødhette og Skylappjenta har med noe å spise og drikke til bestemor, som er typisk for deres kultur. Hva har de to jentene med seg, og hvorfor?
 4. Rødhette har på seg ei rød kappe med hette på og Skylappjenta har på seg ei skylapplue og ei slags kappe. Hvorfor tror du at jentene er kledd nettopp slik?
 5. På veien til bestemors hus møter Rødhette noen. Hvem er det, og hva spør han om?
 6. På vei til bestemors hus møter Skylappjenta flere personer. Hva vil de henne?
 7. Både Rødhette og Skylappjenta blir distrahert av dyra og menneskene de møter på veien til bestemors hus, og glemmer helt at det er ei syk bestemor de skal besøke. Hvem opptar deres oppmerksomhet, og hvordan gjør de det?
 8. Hvordan blir Rødhette og Skylappjenta minnet på den syke bestemora?
 9. Da jentene kommer til bestemors hus, finner de begge noen andre enn den de hadde forventet seg i bestemors seng. Hvem finner de, og hvorfor er de der?
 10. Rødhette og Skylappjenta befinner seg begge i en farlig situasjon i huset til bestemora. Hvilke situasjoner befinner de seg i, og hvem redder dem ut av disse situasjonene?
 11. Hvilken rolle har bestemor i Rødhette og ulven og Skylappjenta?
 12. Eventyret om Rødhette og ulven og filmen om Skylappjenta ender godt, men begge jentene har lært noe av turen til bestemors hus. Hva har de lært?
 13. Hva er budskapet i eventyret om Rødhette og ulven og i Skylappjenta?
 14. Finner du noen likheter mellom budskapet i de to fortellingene? Grunngi svaret ditt.
 15. Fortellerstrukturen i filmen om Skylappjenta har mange likhetstrekk med et eventyr. Hvilke typiske eventyrtrekk vil du si filmen har?
 16. Fortellinga om Skylappjenta er hentet fra en annen kultur enn eventyret om Rødhette og ulven. Hvilken kultur er det snakk om, og hvordan ser du det? Gi eksempel.
CC BY-SASkrevet av Cecilie Isaksen Eftedal.
Sist faglig oppdatert 21.11.2018

Læringsressurser

Folkediktning og samtidstekster

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell