Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Syndefallsfortellinga i Bibelen

Første Mosebok (cirka 400 f.Kr.) i Det gamle testamentet handler om skapelsen, og om syndefallet som fører til at døden kommer inn tilværelsen.

Maleri av Adam og Eva før og etter syndefallet
Åpne bilde i et nytt vindu

Bibelen forteller at Gud setter Adam og Eva til å leve i Edens hage. Midt i denne hagen står det to trær. Fruktene av livets tre gir evig liv, og eplene fra kunnskapens tre gir kunnskap om godt og ondt. Adam og Eva får lov til å spise av all frukten i Edens hage, unntatt av frukten på kunnskapens tre. Men Eva trosser Guds forbud, og Adam følger hennes eksempel.

Første Mosebok, kapittel 3

Slangen var listigere enn alle ville dyr som Herren Gud hadde laget. Den sa til kvinnen: "Har Gud virkelig sagt at dere ikke skal spise av noe tre i hagen?" 2 Kvinnen sa til slangen: "Vi kan spise av frukten på trærne i hagen. 3 Men om frukten på treet som står midt i hagen, har Gud sagt: Dere må ikke spise av den og ikke røre ved den; for da skal dere dø." 4 Da sa slangen til kvinnen: "Dere skal slett ikke dø! 5 Men Gud vet at den dagen dere spiser av den, vil øynene deres bli åpnet, og dere vil bli som Gud og kjenne godt og ondt." 6 Nå fikk kvinnen se at treet var godt å spise av og en lyst for øyet – et forlokkende tre, siden det kunne gi innsikt. Så tok hun av frukten og spiste. Hun ga også til mannen sin, som var sammen med henne, og han spiste. 7 Da ble øynene deres åpnet, og de skjønte at de var nakne. De flettet sammen fikenblader og bandt dem om livet.

8 Da hørte de lyden av Herren Gud som vandret omkring i hagen i den svale kveldsbrisen. Og mannen og kvinnen gjemte seg for Herren Gud blant trærne i hagen. 9 Men Herren Gud ropte på mannen og sa: "Hvor er du?" 10 Han svarte: "Jeg hørte lyden av deg i hagen og ble redd fordi jeg er naken, og jeg gjemte meg." 11 Da sa han: "Hvem har fortalt deg at du er naken? Har du spist av det treet jeg forbød deg å spise av?" 12 Mannen svarte: "Kvinnen som du ga meg å være sammen med, hun ga meg av treet, og jeg spiste." 13 Herren Gud spurte kvinnen: "Hva er det du har gjort?" Kvinnen svarte: "Slangen narret meg, og jeg spiste."

14 Da sa Herren Gud til slangen:
"Forbannet er du,
utstøtt fra alt fe og alle ville dyr
fordi du gjorde dette.
På buken skal du krype,
og støv skal du spise alle dine levedager.

15 Jeg vil sette fiendskap
mellom deg og kvinnen,
mellom din ætt og hennes ætt.
Den skal ramme ditt hode,
men du skal ramme dens hæl."

16 Til kvinnen sa han:
"Tungt vil jeg gjøre ditt strev
når du er med barn,
med smerte skal du føde.
Du skal begjære din mann,
og han skal herske over deg."

17 Og til mannen sa han:
"Fordi du hørte på kvinnen
og spiste av treet
som jeg forbød deg å spise av,
er jorden forbannet for din skyld.
Med strev skal du nære deg av den
alle dine levedager.

18 Den skal la torn og tistel spire fram for deg,
og du skal spise det som vokser på marken.

19 Med svette i ansiktet
skal du spise ditt brød,
inntil du vender tilbake til jorden,
for av den er du tatt.
Støv er du,
og til støv skal du vende tilbake."

20 Mannen kalte kvinnen Eva, for hun ble mor til alle som lever. 21 Herren Gud laget klær av skinn til mannen og kvinnen og kledde dem.

22 Herren Gud sa: "Se! Mennesket er blitt som en av oss og kjenner godt og ondt. Bare det nå ikke strekker hånden ut og tar av livets tre også, så det spiser og lever evig!" 23 Herren Gud sendte mennesket ut av Edens hage for å dyrke jorden, som det var tatt av. 24 Han drev mennesket ut, og øst for Edens hage satte han kjerubene og det flammende sverdet som svinges uten stans. De skulle vokte veien til livets tre.

Bibelteksten er hentet fra Bibel 2011 . © Bibelselskapet. Gjengitt med tillatelse.

Spørsmål til teksten

  1. Hvorfor kommer døden inn i menneskenes liv, ifølge Bibelen? Svar kort.
  2. Hva er det slangen lover Eva dersom hun spiser av treet til kunnskap om godt og ondt?
  3. Hvilket av slangens løfter er sant, og hvilket viser seg å være falskt?
  4. Syndefallet har ført til at mennesket nå er likt Gud på ett bestemt punkt, nemlig at det kjenner godt og ondt (vers 22). Hva vil det si å kjenne godt og ondt, tror du?
  5. Det er ikke bare fordi de har brutt Guds forbud, at Adam og Eva må forlate paradis. Hva er den andre grunnen?
  6. Hva mer enn utdrivelse fra Paradis og dødelighet er det Gud straffer mannen og kvinnen med, ifølge Bibelen?
CC BY-NC-SASkrevet av Marion Federl.
Sist faglig oppdatert 15.08.2018

Læringsressurser

Folkediktning og samtidstekster

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell