Hopp til innhold

Oppgave

Nordmannen – Made by Norway

Bates reklamebyrå har lagd en reklamefilm for Aker Solutions der diktet "Nordmannen" av Ivar Aasen har en sentral plass. I bilder og tekst fortelles historien om hvordan naturen har formet Norge og nordmenn.

Gjennom hardt arbeid har nordmenn i generasjoner bygd opp landet – blant annet ved hjelp av naturressurser. Filmen er regissert av Erik Poppe i 2009.

Sammenlign reklamefilmen Made by Norway fra Aker Solutions med diktet Nordmannen av Ivar Aasen.

  1. Hvordan framstilles norsk natur i diktet "Nordmannen"? Og hvordan framstilles nordmannens forhold til naturen?
  2. Hvordan framstilles norsk natur i filmen Made by Norway? Og hvordan framstilles nordmannens forhold til naturen her?
  3. Hvilke filmatiske virkemidler brukes for å skape stemning i filmen?
  4. Hva er likt, og hva er ulikt i de to tekstene?
  5. Hva slags inntrykk får du av norsk natur og nordmenns forhold til natur når du ser diktet og reklamefilmen i sammenheng? Gir teksten og bildene deg de samme assosiasjonene eller "bildene" i hodet?
  6. Hør på intervjuet med Pål Trælvik i reklamebyrået Bates. Hva var viktig for dem når de skulle lage denne reklamen?
Sist faglig oppdatert 29.01.2019
Skrevet av Heidi Mobekk Solbakken

Læringsressurser

Fortellinger om det norske

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale