Hopp til innhold

Oppgave

Tre taler om det typisk norske

Hva betyr det egentlig å være norsk i dag? Er det typisk norsk å være god, eller er det typisk norsk å være selvgod? Eller er det typisk norsk å tolerere at vi er forskjellige?

LK06

Gro Harlem Brundtland

Oppgave 1

Gro Harlem Brundtland lanserte slagordet "Det er typisk norsk å være god" i sin nyttårstale i 1992. Talen, og særlig det nye slagordet, ble kraftig kritisert. Noen kritikere mente at hun her viste ei typisk form for norsk selvgodhet. Nordmenn liker å se på seg selv som best i verden. Andre kritiserte henne for at dette er et uttrykk for en norsk middelmådighetstankegang. Her er alle like. Ingen er bedre enn andre – ingen er best. God er godt nok i Norge.

Se Gro Harlem Brundtlands nyttårstale fra 1992. Jobb sammen to og to. Diskuter følgende spørsmål:

 1. Hva mener hun med at det er "typisk norsk å være god"?
 2. Hva trekker hun fram som eksempel for å underbygge denne påstanden?
 3. Diskuter om dette er en god tale og et godt slagord for Norge og det norske.

Oppgave 2

Hør på Are Kalvøs reklametekst for Redd Barna, "Konsekvensane". Jobb deretter med følgende oppgaver:

 1. Hvilke konsekvenser er det Are Kalvø sier han er redd for om han støtter Redd Barna? Skriv ned noen eksempel. Mener han dette alvorlig, eller tror du han er ironisk? Begrunn svaret ditt.
 2. Hvilke egenskaper ved nordmannen er det Are Kalvø her egentlig beskriver, tror du?
 3. Hva tror du han ønsker å oppnå med denne teksten? Ta utgangspunkt i at dette er en reklame for Redd Barna.
 4. Til slutt: Er nordmenn gode eller selvgode? Begrunn svarene dine, gjerne med argumenter fra tekstene du har sett her.

Oppgave 3

I forbindelse med kongeparets hagefest i Slottsparken 1. september 2016 holdt kong Harald en tale om det å være norsk i dag. Den ble møtt med forundring og beundring, både her i landet og i utlandet. Se talen i videoklippet over eller les teksten her: H.M. Kongens tale i Slottsparken 1. september 2016

 1. Hvordan beskriver Kongen hva det vil si å være norsk i dag?
 2. Hvilke verdier er det han håper nordmenn har felles?
 3. Hvilke retoriske grep bruker kong Harald i denne talen?
 4. Hvorfor tror du denne talen vakte forundring i utlandet?
Sist oppdatert 16.08.2017
Skrevet av Heidi Mobekk Solbakken

Læringsressurser

Fortellinger om det norske

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale