Hopp til innhold

Øvelse

Kva hugsar du frå e-forelesinga?

No skal du sjekke kva du hugsar frå e-forelesinga om pronomen. Sit gjerne saman i par og gjer øvingane.

LK20

Øving 1

Sit gjerne saman i par og hjelp kvarandre med denne oppgåva. De får sjå fire setningar. Ei av dei fire setningane har feil pronomenbruk. Avgjer kva for setning som er feil, og forklar kva feilen består i.

Øving 2

Kva pronomen passar?

Sist oppdatert 19.05.2019
Skrevet av Åsa Abusland

Læringsressurser

Nynorskkurs

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter