Hopp til innhold

Øvelse

Oppsummering: substantiv

Når du har du vore gjennom alle substantivreglane, kan du teste kor godt kunnskapen sit.

Oppgåve 1

Under ser du setningar med substantivfeil. Du skal både seie kva som er rett form og forklare kvifor eksempelet er feil.

 1. Han sende fleire dokumentar til kommunen.
 2. Det var ein mørk og stormfull natt …
 3. Det var store forventninger til kampen.
 4. Dei kjøpte nye blomsterpottar.
 5. Ho gjorde ein stor investering i aksjar.
 6. Eg liker å ta bilder når eg går tur.
 7. Tidane forandrar seg.
 8. Ho brukte to timer på leksene i går.
 9. Arbeidstakerar må kontakte sjefen.
 10. Det var fleire talenter på samlinga
 11. Eg har ikkje fleire armer.
 12. Har barna ete opp alle eplane?

Oppgåve 2

Under ser du nokre setningar på perfekt nynorsk, bortsett frå ordet / orda som er streka under. Dei står på bokmål. Rett opp!

Oppgåve 3

Hugsar du korleis regelen var for dobbel bestemming på nynorsk? Sjå til dømes på denne setninga: “Vi betaler skatt til den norske stat.” Kva er gale her?

Fasit

På nynorsk skal ein ha dobbel bestemming. Ein må altså skrive “den norske staten”.

Oppgåve 4

Sist faglig oppdatert 15.08.2019
Skrevet av Åsa Abusland

Læringsressurser

Nynorskkurs

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter