Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Veiledning

Årsplan i biologi 1

Det er mange måter å disponere faginnhold og tid på. Her er et forslag til hvordan du kan planlegge kommende skoleår etter læreplanen (LK20) ved hjelp av læringsressursene som NDLA tilbyr i biologi 1.

Kalenderblad. Foto.

Læringsressurser i biologi 1 fra NDLA

Fagressursene i biologi 1 fra NDLA vil i løpet av høsten dekke hele læreplanen (LK20). Dette omfatter grunnleggende ferdigheter, kjerneelementer, tverrfaglige temaer og kompetansemål.

Siden biologi er et praktisk fag, har vi bevisst knyttet flere praktiske oppgaver, felt- og laboratoriearbeid til hvert av de ulike emnene. Med nytt og spennende fagstoff håper vi å kunne bidra til skaperglede, engasjement, utforskertrang, nysgjerrighet og kritisk tenkning både i og utenfor klasserommet.

Naturvitenskapelige arbeidsmetoder

I biologi skal elevene lære naturvitenskapelige arbeidsmetoder. Dette krever at elevene jobber praktisk med faget både i felt og på laboratorium. Elevene må selv utforske og bruke naturvitenskapelige arbeidsmåter i praktisk arbeid. Kompetansemålet "planleggje og gjennomføre undersøkingar, samle, behandle og tolke data, og presentere resultat og funn" bør derfor gjennomsyre undervisningen i biologifaget og trekkes inn i flere emner.

Programmering i biologi 1

Ingen av kompetansemålene i biologi 1 nevner programmering direkte, men dette kan være relevant i behandling og tolking av data, og er en del av de digitale grunnleggende ferdighetene i faget. Vi tilbyr derfor flere ressurser der elevene skal bruke digitale verktøy til å modellere, programmere og simulere ulike biologiske fenomener.

Forslag til årsplan

Vi har lagd et forslag til årsplan med hovedemner, fokusområder, læreplantilknytning og lenker til fagressurser for hvert emne. Planen er veiledende, og den kan lastes ned og tilpasses til ulike elevgrupper og skolens egen årsplan.

Tverrfaglige temaer

I vårt forslag til årsplan har vi lagt til rette for å jobbe med de tverrfaglige temaene i tilknytning til flere av biologifagets egne emner. Dette er spredt utover hele skoleåret. NDLA tilbyr flere måter å jobbe med de tre tverrfaglige temaene på, slik at enkeltlærere kan bruke ressursene i faget sitt eller samarbeide med andre lærere på tvers av ulike fag.

Kjerneelementer

Kjerneelementene skal være det viktigste elevene lærer i hvert fag. Siden de fleste kompetansemålene i biologi er koblet til alle de fire kjerneelementene i faget, er det viktig å ha gjennomgående god oversikt over kjerneelementene når man underviser i biologi.

Last ned årsplanen som redigerbar tekstfil eller PDF her

Filer

Årsplan i biologi 1 (LK20)

Sist oppdatert 13.08.2021
Skrevet av Camilla Øvstebø

Læringsressurser

Planer

Fagstoff

  • SubjectMaterialFagstoff

    Årsplan i biologi 1Du er her