Hopp til innhold

Oppgave

WikiLeaks – lovbryter eller demokratiforkjemper?

Nettvarsleren WikiLeaks har som mål å publisere informasjon som styresmakter eller organisasjoner har valgt å holde hemmelig. Kildene informasjonen kommer fra, forblir anonyme.

LK06

Ifølge WikiLeaks er hensikten å fremme ytringsfrihet og avsløre maktmisbruk. WikiLeaks er under etterforskning av myndigheter over hele verden.

Skriveoppgave

  • Søk etter aktuell informasjon om WikiLeaks på nettet. Gjør deretter rede for hvordan WikiLeaks er organisert, hva formålet er, hvordan organisasjonen arbeider, og hvilke reaksjoner denne arbeidsformen er blitt møtt med.
  • Drøft i hvilken grad organisasjonens arbeid fremmer ytringsfrihet og demokrati.
Sist oppdatert 05.06.2018
Skrevet av Ragna Marie Tørdal

Læringsressurser

Mediemakt og ytringsfrihet