Hopp til innhold

Fagartikkel

Kildemakt

Journalister er avhengige av å få informasjon fra ulike kilder. Men kilder kan være upålitelige. Profesjonelle kilder prøver ofte å påvirke medieoppslag til egen fordel, og det finnes kilder som ønsker å spre falsk informasjon.

LK20LK06

I den amerikanske valgkampen i 2016 rettet mediene oppmerksomheten mot falske nyheter. Kilder forsøkte å påvirke utfallet gjennom å spre løynaktig informasjon. Dette understreket hvorfor journalister alltid må undersøke om kildene er troverdige.

Mediene er avhengige av gode kilder

Gode kilder er en forutsetning for at mediene skal kunne fylle sin samfunnsoppgave og sikre tilgangen på vesentlig informasjon. Derfor har ikke bare journalistene, men også kildene, makt. Vær Varsom-plakaten pålegger journalistene å verne kildene sine, og påpeker at det er et grunnleggende prinsipp i et fritt samfunn.

Samtidig må journalistene være kritisk i valg av kilder og kontrollere at opplysninger som gis, er korrekte. I Vær Varsom-plakaten § 3.2 heter det videre:

Det er god presseskikk å tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder. Vær spesielt aktsom ved behandling av informasjon fra anonyme kilder, informasjon fra kilder som tilbyr eksklusivitet, og informasjon som er gitt fra kilder mot betaling.

Profesjonelle kilder

Nyhetsmediene skjærer ned på bemanningen. Samtidig vokser det fram en hær av informasjonsarbeidere som tilbyr redaksjonene ferdige pakker med stoff. Mens tallet på journalistjobber synker, stiger tallet på PR- og informasjonsarbeidere.

Kildene er i større grad blitt drevne mediestrateger. Derfor er det viktig at redaksjonene er kildekritiske slik at de ikke blir nikkedokker for dem som har penger til å ansette eller leie inn profesjonelle medierådgivere og PR-folk.

Vær Varsom-plakaten § 2.2 sier følgende om journalistisk integritet:

Den enkelte redaksjon og den enkelte medarbeider må verne om sin integritet og troverdighet for å kunne opptre fritt og uavhengig i forhold til personer eller grupper som av ideologiske, økonomiske eller andre grunner vil øve innflytelse på det redaksjonelle innhold.

De politiske partiene har egne kommunikasjonsrådgivere. Her er vi flue på veggen når Raymond Johansen forberedes til TV-debatt i beste sendetid i 2009.

Sist oppdatert 20.09.2017
Skrevet av Trude Løvskar
Rettighetshaver: Senter for nye medier, Høgskolen i Bergen

Læringsressurser

Mediemakt og ytringsfrihet