Hopp til innhold

Medie- og informasjonskunnskap 2 (LK06)

Mediemakt og ytringsfrihet

En viktig forutsetning i et demokratisk samfunn er at alle har tilgang til informasjon og lov til å ytre seg fritt. Mediene skal være en arena for offentlig debatt, og stille kritiske spørsmål til dem som har makt.

Læringsressurser

Mediemakt og ytringsfrihet

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter