Hopp til innhold

Oppgave

Studer en faglig rapport

Fritt Ord nedsatte høsten 2012 en arbeidsgruppe som fikk i mandat å skrive personlig formede artikler i bokform om konsekvensen av den digitale medierevolusjonen i Norge. Studer første artikkel i denne samlingen.

sven egil omdal med gullpennen

Artikkelforfatteren Sven Egil Omdal er tidligere leder av Norsk journalistlag og Pressens Faglige Utvalg. På bildet har han nettopp mottatt Riksmålsforbundets mediepris Gullpennen for fremdragene journalistikk.

Gruppeoppgave

Lag grupper i klassen med tre elever i hver gruppe. Gruppen skal i fellesskap finne svar på ni spørsmål med utgangspunkt i artikkelen "Demokratiseringens dilemma" (s. 13–30) i Fritt ords rapport Journalistikk og demokrati (2013).

Fordel spørsmålene mellom dere. Skumles innholdet i rapporten slik at dere danner dere et bilde av omtrent hvor i rapporten dere kan finne svar på spørsmålene. Skriv utfyllende svar, gjerne med henvisning til den siden dere har brukt som kilde.

Deretter legger dere fram svarene på spørsmålene for de andre i gruppen. Dersom et svar er uklart, kan de andre i gruppen stille spørsmål. Fortsett til alle i gruppen har klart for seg hva svaret innebærer.

Spørsmål

  1. Omdal sier at avisbransjen er rammet av tre kriser samtidig. Hva er bakgrunnen for disse krisene?
  2. Hva mener Omdal når han sier at "nettet truer det journalistiske økosystemet"?
  3. Hvordan beskriver Omdal det som omtales som "den postindustrielle journalistikken"?
  4. Nevn eksempel på ulike tjenester som norske avishus tjener penger på ved siden av nyhetsjournalistikk.
  5. Hvorfor er betalingsløsninger for digitalt innhold spesielt interessant i Norge?
  6. Hva er forskjellen på betalingsløsningen i Fædrelandsvennen og Dagsavisen sammenlignet med Østlandets Blad og Mørenytt?
  7. Hva menes med "plusskonsept" som betalingsmodell?
  8. Hvorfor er forskerne Anderson, Bell & Shirky kritiske til den økonomimodellen Fædrelandsvennen har valgt?
  9. Det hevdes at makt nå flyttes fra mediene (og publikum) til institusjonene som skal overvåkes. Hva er begrunnelsen for denne påstanden?
Sist faglig oppdatert 05.06.2018
Skrevet av Ragna Marie Tørdal

Læringsressurser

Norsk mediepolitikk og medieøkonomi

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter