Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Hvor mye tåler du?

I filmen "Hvor mye tåler du" bruker Trygg Trafikk sterke virkemidler. I hvilken grad tror du denne filmen vil få folk til å droppe mobilen når de kjører bil?

Filmen ”Hvor mye tåler du” er en holdningsskapende film fra Trygg Trafikk.

Oppgave

  1. Hvilket tema tar denne filmen opp?
  2. Hvilke målgrupper henvender filmen seg til?
  3. Hvilke hint får vi om det som kommer til å skje?
  4. Beskriv og vurder måten filmen er bygd opp på.
  5. Beskriv og vurder filmatiske virkemidler som er brukt i filmen. Stikkord: bildeutsnitt, lyd, klippeteknikk.
  6. I hvilken grad tror du denne filmen vil endre holdningene til trafikksikkerhet hos medlemmer av målgruppene? Begrunn svaret ut fra det du vet om effekten av holdningskampanjer?
Sist oppdatert 08.03.2018
Skrevet av Ragna Marie Tørdal

Læringsressurser

Mediebruk og mediepåvirkning

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs

  • Det er ikke noe kjernestoff for vurderingsressurs.