Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Kan en innvandrer lede Norge Rundt?

Hvordan blir myter i medier skapt? Blir innvandrere fremstilt som kriminelle? Hvor ofte snakker en innvandrer i media om hverdagslige temaer som renta og høye strømpriser? Dette er noen av spørsmålene som blir tatt opp i dette programmet fra NRK skole.

Lytt til innslaget fra programmet Mediemenerne (NRK 2003)

Oppgave 1

Lag et referat av samtalen mellom programlederen og høgskolelektor Henrik Færevåg.

Oppgave 2

Dette programmet ble laget i 2003. Har innvandrernes plass i media endret seg siden da? Hvordan? Hvorfor?

Oppgave 3

Lytt til debatten. Hvem av debattdeltagerne er du mest enig med? Hvorfor?

CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 28.02.2018

Læringsressurser

Mediebruk og mediepåvirkning

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs