Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Oppgave om minoriteter i mediene

Se videoklippet med journalist og forfatter Øivind Fjeldstad. Lag deretter et journalistisk produkt der du diskuterer hvordan mediene påvirker våre holdninger til minoriteter.

Du kan for eksempel lage en avisartikkel, et TV-innslag eller en podkast.

Tips til problemstillinger

  • Hvorfor er det viktig med et kritisk blikk på medienes dekning av minoriteter?
  • Gir mediene et riktig eller galt bilde av virkeligheten?
  • Er det andre som bidrar til at mediene gir et unyansert virkelighetsbilde?
  • Kan medienes dekning av ulike minoritetsgrupper forandre seg over tid?
  • Ser du noen positive utviklingstrekk i medienes bilde av minoriteter?
CC BY-SASkrevet av Maren Aftret-Sandal.
Sist faglig oppdatert 13.02.2018

Læringsressurser

Mediebruk og mediepåvirkning

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs